Cavan – Blue je dynamicky se rozvíjející obchodně – výrobní společností působící na trhu od roku 2011. Specializujeme se na strojírenskou výrobu a to dodávky kompletně opracovaných svařenců včetně povrchové úpravy a montáže. Zejména jde o výrobu částí a svařenců malých a středních stavebních strojů, dílů a zařízení pro automobilový, energetický a hutní průmysl. Pýchou společnosti je zkušený pracovní kolektiv, který má rozsáhlou praxi a zkušenosti v oblasti strojírenské výroby.

Historie:

  • 2011 založení společnosti – sériová a kusová výroba v oblasti opracování malých součástí pro strojírenství
  • 2012 transformace na inženýringovou společnost zaměřenou na dodávky polotovarů pro strojírenskou výrobu
  • 2016 transformace na výrobně – inženýringovou společnost
  • 2019 přestěhování do nové výrobní haly v Nové Bělé a certifikace společnosti dle EN 1090 a EN 3834

Společnost je zaměřena na zajišťování dodávek v oblasti strojírenství:

  • Polotovary ( klasické a speciální výpalky včetně obrobení a ohranění)
  • Opracované součástky ( frézování, soustružení)
  • Strojírenské výrobky
  • Technologické konstrukce
  • Ocelové konstrukce